АУТОРЕК АД

Навременната и ефективна работа по оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства е основен НАШ приоритет!

Организация за оползотворяване на излезли от употреба МПС

ЗА НАС"АУТОРЕК" АД е колективна система, притежаваща Решение № ООп-67-00/19.10.2010 г., издадено от Министерство на околната среда и водите за осъществяване на дейност като организация по ...

ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕГЛЕНЕ"АУТОРЕК" АД е колективна система, притежаваща Решение № ООп-67-00/19.10.2010 г., издадено от Министерство на околната среда и водите за осъществяване на дейност като организация по ...

НОРМАТИВНА БАЗА"АУТОРЕК" АД е колективна система, притежаваща Решение № ООп-67-00/19.10.2010 г., издадено от Министерство на околната среда и водите за осъществяване на дейност като организация по ...

Околната среда на България е един от най-ценните национални активи, който трябва да бъде защитен и опазван. Всички желаем икономически растеж и по-голям просперитет, но те следва да бъдат постигнати по един устойчив начин – не само от социално-икономическа, но и екологична гледна точка. Единствено така нашето природно богатство ще бъде съхранено не само за нас, но и за бъдещите поколения.

Околната среда на България е един от най-ценните национални активи, който трябва да бъде защитен и опазван. Всички желаем икономически растеж и по-голям просперитет, но те следва да бъдат постигнати по един устойчив начин – не само от социално-икономическа, но и екологична гледна точка. Единствено така нашето природно богатство ще бъде съхранено не само за нас, но и за бъдещите поколения.